Lokalplan

Redigeret 17.10.201917.10.2019

Klik her for at komme til lokalplan 33.1 for Kongshøjparken.

Udseendet på alle bygninger i Kongshøjparken er nøje reguleret i lokalplan 33.1. Det være sig garager, hegn, skure og selve huset.

Bestyrelsen opfordrer derfor enhver ejer til at tage kontakt til bestyrelsen i forbindelse med påtænkt renovering eller ændring af det visuelle udtryk.
I den seneste tid har der desværre været sager, der har krævet behandling i kommunen foranlediget af uoverensstemmelser i forhold til lokalplanen. Sager der let kunne have været undgået, hvis der var søgt råd og vejledning hos bestyrelsen.