Bestyrelsesmøde

Dato: 08.09.2016, kl. 20.00
Detaljer:
Økonomi:
Status i forhold til budget. Lars
 
Renovering kloakdæksler m.m.:
Kører det planmæssigt og som aftalt. Finn
(+ kloakrør v. nr. 8?)
 
Forskønnelsesudvalg:
Foreløbig plan. Ulla
Græs v. nr 3?
Mur v. nr 20?
Status på Søen (Lars)
 
Nye låse og nøgler (er købt)
 
Vedtægtsændringer og ordensreglement?
Herunder regnskabsår?
Hvem gør hvad?
 
Diverse