Bestyrelsesmøde

Dato: 11.09.2017, kl. 18.30
Detaljer:
Status økonomi / jan
Status træer og fliser / Finn
Legepladssikkerhed: breve og mails fra Birgitte nr. 47
Stikkelsesbærbuske: mail fra Jenny nr. 34
Hegnshøjde 110: brev fra Annemette og Villy nr. 57
Sveller på legeplads og rende til tagvand: Lars Boe nr. 59
 
Vil I gøre jer nogle tanker om vi skal have et ordensreglement? Og evt. lave udkast?
Hvilke vedtægtsændringer skal vi arbejde på, så forslag er klar i god tid til GF.