Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling:

Datoen er fastsat til: Mandag den 20 april 2020 kl. 19.00 i Teatersalen på Kingo Skolen.

Coronavirus/generalforsamlin
                                                                                                               12 marts 2020.
 Vigtig information.
Coronavirus.
 Regering og Sundhedsmyndigheder har sendt mange meddelelser om coronavirus i landet,mange syge og   mange i hjemme karantæne samt lukninger i stort omfang de seneste dage.
 Bestyrelsen har på vores møde i dag -12 marts, også drøftet dette i forbindelse med den kommende     generalforsamling i grundejerforeningen.
 Som tidligere meddelt, er den planlagt til, at blive afholdt den 20 april.Der er 5 uger til, MEN vi kan komme i en  situation, hvor datoen må ændres.
 DER ER VI IKKE ENDNU.
 Såfremt vi må nå dertil, at datoen må ændres, vil der SENEST den 5 april 2020, være meddelelse herom i jeres  postkasse. Vi omdeler skriftlig info til hver enkelt parcel.                     
 Vi følger myndighedernes meddelelser og vi skal alle passe på hinanden og os selv.
 
 Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
  Irene Kofoed-Nielsen
  Formand  
  Grundejerforeningen Kongshøjparken

Bestyrelsesmøde

Dato: 11.09.2017, kl. 18.30
Detaljer:
Status økonomi / jan
Status træer og fliser / Finn
Legepladssikkerhed: breve og mails fra Birgitte nr. 47
Stikkelsesbærbuske: mail fra Jenny nr. 34
Hegnshøjde 110: brev fra Annemette og Villy nr. 57
Sveller på legeplads og rende til tagvand: Lars Boe nr. 59
 
Vil I gøre jer nogle tanker om vi skal have et ordensreglement? Og evt. lave udkast?
Hvilke vedtægtsændringer skal vi arbejde på, så forslag er klar i god tid til GF.