Solceller

Redigeret 11.02.202011.02.2020

Forholdsregler vedr. solcelleanlæg
Hvis man går med tanker om at opsætte solceller, har vi i Grundejerforeningens bestyrelse haft dialog med Frederikssund Kommune om, hvordan vi i Kongshøjparken står stillet.

Hele Kongshøjparken er underlagt/omfattet af lokalplan 33, og her vil solceller kræve dispensation fra planens §7.7 om at taget skal være dækket af brune betontagsten. Derfor skal man altid ansøge Frederikssund Kommune om dispensation.
Læs også mere fra Kommunen ved at kilkke her.
I tillæg til ansøgningen vil Kommunen også gennemføre en nabo/partshøring. Send gerne en kopi af ansøgningen til bestyrelsen i Grundejerforeningen.
Kommunen vil i ansøgningen lægge vægt på overholdelse af følgende forhold:

  • Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål.
  • Solcellerne er sorte med sorte rammer og virker dermed så lidt dominerende som muligt.
  • Solcellerne er antirefleksbehandlede, og reflekterer dermed så lidt som muligt.
  • Solcellerne er tilpasset husets proportioner. De bliver placeret centralt, symmetrisk og plant med tagfladen og har længden vinkelret på tagryggen.

Selvom man har et tilbud der opfylder ovenstående, skal der alligevel søges om dispensation fra lokalplanen hos Frederikssund Kommune.
Er du i tvivl så tag kontakt til Frederikssund Kommune på telefon 47 35 10 00.
Vi håber med dette, at beboere i Kongshøjparken nemmere kan målrette sin ansøgning om evt. opsætning af solcelleanlæg.