Vejledende parkeringsarealer

Redigeret 24.10.201924.10.2019

Der har gennem tiden været spurgt til parkeringsarealerne i Kongshøjparken; hvor må der parkeres, hvor må der ikke parkeres samt er der områder der specifikt tilhører de enkelte matrikler.
Lad det være sagt med det samme; vejene er offentlige, derfor kan ingen beboer gøre krav på specielle områder til parkering. Kun vores carporte er tinglyst som en del af hver matrikel og derfor private.
For at lette fremkomligheden på vores veje, har bestyrelsen udarbejdet en oversigt, der har til hensigt at anvise, hvor der overordnet set er mest hensigtsmæssigt at parkere.
Bestyrelsen har ikke hjemmel til at bestemme på området, og opfordrer alle til at vise hensyn ved parkering og aftale med sine naboer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at parkere i lokale områder.

 

Klik HER for at få et overblik over Kongshøjparken 3-72.

Klik HER for at få et overblik over Kongshøjparken 73-122.