Seneste nyt

Her vil hovedsagelig stå nyheder fra bestyrelsen

 

 

 

Seneste nyt

Redigeret 02.04.202002.04.2020

 

02-04-2020

Generalforsamling, Grundejerforeningen Kongshøjparken.

 

Udsættelse.

 

            Med den igangværende covid-19 smitte,kan vi ikke holde den ellers

               planlagte generalforsamling, mandag den 20 april 2020.

               Regering og Sundhedsmyndighederne, har sat klare påbud, restrik-

               tioner og forsamlings antal, det skal vi rette os efter.

              

               Bestyrelsen har i den sammenhæng, valgt at udsætte datoen.

               Vedtægtens §7, ”ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april

               måned”. Det sker ikke i år (2020)

 

               Vi indkalder så snart det er muligt og vil, i den forbindelse gøre det

               med KORTERE varsel.

               Indkaldelse med relevante bilag, vil blive omdelt 7 dage før gene-

               ralforsamlingen afholdes.

              

               Vi ser frem til en situation, hvor det er tilladt og forsvarligt at vi

               samles bl.a. til Grundejerforeningens Generalforsamling.

 

               Venlig hilsen

               på bestyrelsens vegne

              

               Irene Kofoed-Nielsen

               formand.

 

 

 

 

               Husstands omdelt torsdag den 2. april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

13-03-2020

Coronavirus/generalforsamling

                                                                                                               12 marts 2020.

 Vigtig information.

Coronavirus.
 Regering og Sundhedsmyndigheder har sendt mange meddelelser om coronavirus i landet,mange syge og   mange i hjemme karantæne samt lukninger i stort omfang de seneste dage.
 Bestyrelsen har på vores møde i dag -12 marts, også drøftet dette i forbindelse med den kommende     generalforsamling i grundejerforeningen.
 Som tidligere meddelt, er den planlagt til, at blive afholdt den 20 april.Der er 5 uger til, MEN vi kan komme i en  situation, hvor datoen må ændres.
 DER ER VI IKKE ENDNU.
 Såfremt vi må nå dertil, at datoen må ændres, vil der SENEST den 5 april 2020, være meddelelse herom i jeres  postkasse. Vi omdeler skriftlig info til hver enkelt parcel.                     
 Vi følger myndighedernes meddelelser og vi skal alle passe på hinanden og os selv.
 
 Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
  Irene Kofoed-Nielsen
  Formand  
  Grundejerforeningen Kongshøjparken

 

 

24-01-2020

Info fra Grundejerforeningens bestyrelse.

Godt Nytår.
Et år går hurtigt og bestyrelsen er i gang med planlægning af den kommende
generalforsamling.
Datoen er fastsat til: Mandag den 20 april 2020 kl. 19.00 i Teatersalen på Kingo Skolen.

§9. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til hvert enkelt parcel. Indhold, dagsorden med bilag.

Ladestandere til el-biler.
Ved overgangen til, at den danske bilpark bliver mere og mere elektrificeret, er der
nogle udfordringer med etablering af ladestandere til el-biler.
I bestyrelsen har vi valgt, at bringe den information vi er kommet i besiddelse af.
En artikel fa Prarcelhusejernes Landsforening 2019-03, vedhæftes.
Derudover er vi bekendt med en hjemmeside hvor emnet også omtales.
Hjemmesiden er: FDEL.dk

Har vi din e-mail adresse???
I dag, skal der ifølge vedtægterne , omdeles materiale til f.eks. indkaldelse til
generalforsamling, til hver husstand.
Der er medlemmer, der har spurgt- hvorfor sender bestyrelsen ikke det hele på
e-mail?
Det vil vi også gerne,men det forudsætter,at vi har alles e-mail adresser, det har vi
ikke endnu, men vi arbejder på sagen.
Du kan give din e-mail adresse til, Susanne Kristensen: bjasus@privat.dk
HUSK navn og hus nummer.

Medlemmer der IKKE kan modtage e-mail skal naturligvis fortsat have omdelt
materiale i deres postkasse. Er du en af dem, vil vi gerne have navn og hus nummer
på dig som også sendes til ovennævnte e-mail adresse. ELLER afleveres i nr.27
i Susannes postkasse.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Irene Kofoed-Nielsen
formand

 

 

10-01-2020 EFTERLYSNING

Er afhentet

 Tam kanin fundet på vejen. Kan afhentes i nr.59

 

16-11-2019 ADVARSEL-INDBRUD

I onsdags var der indbrud i nr. 116, på trods af nye vinduer, låse og alarmsystem. Alle opfordres til at holde godt øje med mystiske biler og personer. Vi kan alle hjælpe hinanden, ved bl.a. at gøre os synlige, hvis der går fremmede omkring, eller kører biler der ser søgende ud.

05-11-2019 Opfordring til hundeejere.

Dyrlæge advarer mod den smitsomme Giardia-parasit, der rammer rammer hunde og giver en slem omgang diarré

"For nyligt er min hund for anden gang blevet smittet med parasitten Giardia, som kan overføres til mennesker. Hunde smittes gennem afføring og det er nok, hvis den bare snuser til det og får slikket lidt afføringsrester.

Forholdsregler, hold hunden i snor.

Det er en god ide at have den i snor hele tiden, når man er ude og gå tur.På den måde kan man hele tiden holde øje med, hvor den laver sin afføring, og så kan man holde den væk fra andre hunde i behandlingsperioden, og saml hundens afføring op i en pose."                                                           Malene Thorhauge, dyrlæge

3 gode grunde til at holde din hund i snor                                                                                      Fordi du vil passe på naturens vilde dyr og fugle                                                                                   Fordi du forstår, det gør mennesker, du møder, trygge og glade                                                               Fordi du vil passe godt på din hund og dens helbred.

 

17-10-2019   E mail adresser

Vi mangler stadig en del e mail adresser fra jer. Vil I ikke godt være så venlige at sende dem til webmaster snarest. Det vil gøre bestyrelsens arbejde lidt lettere mht postomdeling

13-10-2019 Adgang til skur

Der er påsat en ny kodelås på bagsiden af skuret. Der skiftes kode med jævne mellemrum. (månedlig)

Koden oplyses hos Jacob der bor i nr.99. Ring på tlf.22370322 for  lån af trailer eller andet udstyr.

 Juli 2019  . Kloak, rør  og rotter

Vi har et lille problem i Kongshøjparken der berører mange beboere i vores bebyggelse. Kongshøjparken er efterhånden en 50 år gammel bebyggelse og vores kloaksystem er ligeså gammelt. Vores rør kan  være tærede og udætte,det giver adgang for rotter i vores boliger. Det er ikke noget vi vil, og derfor skal dette bekæmpes. Utidssvarende og nedsunkne stikledninger kan give den enkelte og de nærliggende naboere problemer med bekæmpelse af ubudne gæster.

Vi opfordrer derfor alle til at være opmærksom på dette problem.

De kommunale regler er: At det er den enkelte ejer der skal vedligeholde og udbedre og efterse skader, efter den offentlige brønd. DVS. ved det pålægges alle beboere ved vedligehold at efterse alle rør.

Når og hvis problemet skulle opstå henstiller vi til alle kontakter Frederikssund Kommunes skadedyrs afdeling på nr. 47 35 10 00 som er meget behjælpelig med undersøgelser og løsninger.

Venlig hilsen bestyrelsen.

7-08 2019 Rottespærring

Det er et lovkrav at sikre din udluftningsventil i taget mod rotter.

Man kan også montere en rottespærre i kloakken, så kommer de slet ikke ind i dine rør.

 

 Billedet hendes viser hvor der skal monteres og spærring, kontakt din vvs mand og få det lavet.  

 Vedlagt er et billede over kloaknetet i Kongshøjparken.

20.05.2019 Græsslåning

Det skal oplyses i Frederikssund Kommune har ændret sine kriterier for græsslåning, nu slåes der først når græsset er 15 cm mod tidligere 7 cm

09.04.2019 Dokumenter til generalforsamlingen
Her findes indkaldelsen, dagsorden og indkommende forslag. Klik her for at hente dokumenter.

12.02.2019
Formand Steen Hansen har solg huset og er i den forbindelse trådt tilbage som formand for bestyrelsen på gårsdagens bestyrelsesmøde.

Finn Frederiksen er indtrådt som midlertidig formand  frem til generalforsamlingen i april.
Steen bliver siddende i bestyrelsen som menigt medlem frem til generalforsamlingen i april.

22.11.2018
i forbindelse med generalforsamlingen blev der nedsat et beboerudvalg med det formål at komme med forslag til, hvordan "ejerskab" og vedligeholdelsespligt vedrørende vores grønne områder i fremtiden kan håndteres.

Nu offentliggøres et udkast fra udvalget, som kan læse her på siden ved at klikke på nedenstående link.
Klik her for se se udvalgets arbejde.
Hvis der er spørgsmål til arbejdet  eller forslag  kan man kontakte Irene Kofoed Nielsen på e-mail "bestyr3@kongshoejparken.dk".

23.04.2018
Lokalet til generalforsamlingen er optaget i forbindelse med blå mandag.
Derfor er det nye lokale vi har fået tildelt i G-Huset.

16.04.2018
Dukumenter i forbindelse med generalforsamling 2018
Klik her for at se dagsordenen for generalforsamlingen.
Klik her for at se driftsregnskab og budget for næste år.
Klik her for på se regnskabet for vejfonden.
Klik her for at se forslag til ændringer i vedtægterne.

08.12.2017
INDBRUD - igen igen.
På det seneste oplever vi desværre en række indbrud. Seneste her til morgen blev der opdaget et. Gerningsmændene havde skaffet sig adgang gennem havedøren.
Alle opfordrers til at holde øje med, hvad der er foregår og hvem der kommer og går i området.

27.06.2017
I den seneste tid har der været en del aktivitet vedr. rågerne i kirkens træer.
Klik her for at se et lille skrive omkring rågerne