Seneste nyt

Her vil hovedsagelig stå nyheder fra bestyrelsen

 

 

 

Seneste nyt

Redigeret 14.05.202014.05.2020

14-05-2020

Bent Fuglholm har haft en korrespondance med Novafos med nyttig information, som alle bør vide.

 

Til: Novafos er vand- og spildevandselskab i Frederikssund.

Emne: Rottespærre
Fra kompetent person har jeg fået oplyst, at det er ulovligt at påsætte rottespærre i Novafos ejede kloak afløb. Heller ikke mellem kloak og stikledning.
Vil I venligst knytte nogle ord på dette. På forhånd tak.

Venlig hilsen
Bent Fuglholm
Kongshøjparken 97
3550 Slangerup

---------------------------------------------

Hej Bent
Du har helt ret, Novafos kan ikke give tilladelse til at montere rottespærre i vores brønde.

Venlig hilsen
Thomas Poulsen

----------------------------------------------

Til: Novafos

Rottespærre
Der er adskillige beboere i vores grundejerforening der har fået installeret rottespærre i Novafos ejede kloaksystem. Hvordan skal beboerne forholde sig til det. Skal de afmontere. Kan de evt. blive pålagt afmontering?
Hvordan er grundejeren stillet såfremt det har medført/medfører beskadigelse af Novafos kloaksystem?
Grundejerforeningens bestyrelsesformand er ikke så meddelsom (lange svartider), men jeg mener at der arbejdes på det?
Jeg håber at høre nærmere fra jer snarest, så beboerne i det mindste får mulighed for at indrette sig derefter.
På forhånd tak.

Venlig hilsen
Bent Fuglholm
-----------------------------------------------

Hej Bent
Hvis vi kommer ud i forbindelse med noget arbejde og ser de er monteret i vores brønde tag vi dem ud.


Venlig hilsen
Thomas Poulsen
----------------------------------------------

Til: Novafos

Rottespærre
Tak for tilbagemeldingen.
Du svarede ikke på, om beboere evt. kan blive draget til ansvar for påført skade, eller evt. kommende skader på kloakrørene? (F.eks. tilstopning) Afventer dit svar. På forhånd tak.

Venlig hilsen
Bent Fuglholm
--------------------------------------------

Hej Bent
Hvis vi kommer ud til en forstoppelse som er opstået pga en rottespærre vi ikke kender til får de en faktura på det arbejde.
En alm rottespærre påføre ikke skade på vores rør.

Venlig hilsen
Thomas Poulsen
-----------------------------------------

Hermed lidt info som jeg mener ikke kan vente med at blive sendt ud før om 14 dage.
VH - Bent nr. 97

 

 

              23-04-2020

               Corona – en usikker tid.

 

                Bestyrelsen har drøftet, hvad og hvor meget der kan arbejdes med,

                indtil der kan holdes generalforsamling.

 

                Græsklipning af fællesarealer.

                Græsset gror og der vil blive klippet græs i samme omfang, som der er

                gjort i det forløbne år.

                Som bekendt, skal der ske en evaluering af dette på generalforsamlingen.

 

                Vedligeholdelse af træer og buske.

                 Der er påbegyndt fældning og beskæring af buske på fællesområdet.

                 En del er nået, men der mangler ganske meget endnu.

                 Den del af arbejdet stopper indtil vi har et mandat at arbejde udfra.

 

                 Kontingent opkrævning.

                 For generalforsamlings året 2020/2021, vil der blive opkrævet et a conto

                 beløb på kr. 1.000. Opkrævningen omdeles til hver husstand.

 

                Hvornår kan vi holde generalforsamling??

                Det kan vi ikke svare på.

                Regeringens og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og regler skal

                overholdes, samtidig skal det også være trygt for deltagerne, når vi får

                mulighed for at samles.

 

                Venlig hilsen

                Bestyrelsen     

 

 23-04-2020

Nyt fra Novafos

 

Novafos skriver følgende til grundejerforeningen.

 

Novafos har og skal ikke pt. have en politik for rottespærre og/eller rottefælder. Det er Novafos  ikke klar til endnu. Det betyder dog ikke, at Novafos ikke har en holdning til, at der placeres private rottespærre og/eller rottefælder i Novafos´s del af afløbssystemet:  Dem ønsker vi ikke og tillader dem derfor ikke i vores del af afløbssystemet.  Rottespærre skal holdes indenfor egen matrikel.

 

Novafos informerer yderligere:

Hvis man oplever, at man har problemer med rotter, skal man henvende sig til sin kommune, som har ansvaret for bekæmpelse af rotter. Det er en brugerfinansieret aktivitet, og  kommunerne er  forpligtede til at have en rotteindsatsplan. Den kan man så til en start rekvirere, så man kan forvisse sig om, hvordan indsatsen er i ens egen kommune.

Det er op til kommunen at vurdere, om der skal en særlig indsats til, og hvis de vurderer, at det er tilfældet, så kan de evt. i samarbejde med forsyningen sætte en undersøgelse i værk. Det kan indebære rottefælder, men det kan også medføre, at der skal startes en undersøgelse af kloaksystemerne i et område.

Ofte finder man ud af, at der er problemer med kloaksystemerne på privat grund, men der kan selvfølgelig være problemer med forsyningens afløbssystem.

Rottefælder i kloaksystemet er ofte en dårlig løsning, for rotter er snedige og har oven i købet lært sig at undgå WiseTrap- og WiseConfælder.

 

Se fx denne: :     https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kloge-rotter-har-luret-faelderne-rottebekaemper-kan-ikke-knaekke-koden

 

 

02-04-2020

Generalforsamling, Grundejerforeningen Kongshøjparken.

 

Udsættelse.

 

            Med den igangværende covid-19 smitte,kan vi ikke holde den ellers

               planlagte generalforsamling, mandag den 20 april 2020.

               Regering og Sundhedsmyndighederne, har sat klare påbud, restrik-

               tioner og forsamlings antal, det skal vi rette os efter.

              

               Bestyrelsen har i den sammenhæng, valgt at udsætte datoen.

               Vedtægtens §7, ”ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april

               måned”. Det sker ikke i år (2020)

 

               Vi indkalder så snart det er muligt og vil, i den forbindelse gøre det

               med KORTERE varsel.

               Indkaldelse med relevante bilag, vil blive omdelt 7 dage før gene-

               ralforsamlingen afholdes.

              

               Vi ser frem til en situation, hvor det er tilladt og forsvarligt at vi

               samles bl.a. til Grundejerforeningens Generalforsamling.

 

               Venlig hilsen

               på bestyrelsens vegne

              

               Irene Kofoed-Nielsen

               formand.

 

 

 

 

               Husstands omdelt torsdag den 2. april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

13-03-2020

Coronavirus/generalforsamling

                                                                                                               12 marts 2020.

 Vigtig information.

Coronavirus.
 Regering og Sundhedsmyndigheder har sendt mange meddelelser om coronavirus i landet,mange syge og   mange i hjemme karantæne samt lukninger i stort omfang de seneste dage.
 Bestyrelsen har på vores møde i dag -12 marts, også drøftet dette i forbindelse med den kommende     generalforsamling i grundejerforeningen.
 Som tidligere meddelt, er den planlagt til, at blive afholdt den 20 april.Der er 5 uger til, MEN vi kan komme i en  situation, hvor datoen må ændres.
 DER ER VI IKKE ENDNU.
 Såfremt vi må nå dertil, at datoen må ændres, vil der SENEST den 5 april 2020, være meddelelse herom i jeres  postkasse. Vi omdeler skriftlig info til hver enkelt parcel.                     
 Vi følger myndighedernes meddelelser og vi skal alle passe på hinanden og os selv.
 
 Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
  Irene Kofoed-Nielsen
  Formand  
  Grundejerforeningen Kongshøjparken

 

 

24-01-2020

Info fra Grundejerforeningens bestyrelse.

Godt Nytår.
Et år går hurtigt og bestyrelsen er i gang med planlægning af den kommende
generalforsamling.
Datoen er fastsat til: Mandag den 20 april 2020 kl. 19.00 i Teatersalen på Kingo Skolen.

§9. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til hvert enkelt parcel. Indhold, dagsorden med bilag.

Ladestandere til el-biler.
Ved overgangen til, at den danske bilpark bliver mere og mere elektrificeret, er der
nogle udfordringer med etablering af ladestandere til el-biler.
I bestyrelsen har vi valgt, at bringe den information vi er kommet i besiddelse af.
En artikel fa Prarcelhusejernes Landsforening 2019-03, vedhæftes.
Derudover er vi bekendt med en hjemmeside hvor emnet også omtales.
Hjemmesiden er: FDEL.dk

Har vi din e-mail adresse???
I dag, skal der ifølge vedtægterne , omdeles materiale til f.eks. indkaldelse til
generalforsamling, til hver husstand.
Der er medlemmer, der har spurgt- hvorfor sender bestyrelsen ikke det hele på
e-mail?
Det vil vi også gerne,men det forudsætter,at vi har alles e-mail adresser, det har vi
ikke endnu, men vi arbejder på sagen.
Du kan give din e-mail adresse til, Susanne Kristensen: bjasus@privat.dk
HUSK navn og hus nummer.

Medlemmer der IKKE kan modtage e-mail skal naturligvis fortsat have omdelt
materiale i deres postkasse. Er du en af dem, vil vi gerne have navn og hus nummer
på dig som også sendes til ovennævnte e-mail adresse. ELLER afleveres i nr.27
i Susannes postkasse.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Irene Kofoed-Nielsen
formand

 

 

 

16-11-2019 ADVARSEL-INDBRUD

I onsdags var der indbrud i nr. 116, på trods af nye vinduer, låse og alarmsystem. Alle opfordres til at holde godt øje med mystiske biler og personer. Vi kan alle hjælpe hinanden, ved bl.a. at gøre os synlige, hvis der går fremmede omkring, eller kører biler der ser søgende ud.

05-11-2019 Opfordring til hundeejere.

Dyrlæge advarer mod den smitsomme Giardia-parasit, der rammer rammer hunde og giver en slem omgang diarré

"For nyligt er min hund for anden gang blevet smittet med parasitten Giardia, som kan overføres til mennesker. Hunde smittes gennem afføring og det er nok, hvis den bare snuser til det og får slikket lidt afføringsrester.

Forholdsregler, hold hunden i snor.

Det er en god ide at have den i snor hele tiden, når man er ude og gå tur.På den måde kan man hele tiden holde øje med, hvor den laver sin afføring, og så kan man holde den væk fra andre hunde i behandlingsperioden, og saml hundens afføring op i en pose."                                                           Malene Thorhauge, dyrlæge

3 gode grunde til at holde din hund i snor                                                                                      Fordi du vil passe på naturens vilde dyr og fugle                                                                                   Fordi du forstår, det gør mennesker, du møder, trygge og glade                                                               Fordi du vil passe godt på din hund og dens helbred.

 

17-10-2019   E mail adresser

Vi mangler stadig en del e mail adresser fra jer. Vil I ikke godt være så venlige at sende dem til webmaster snarest. Det vil gøre bestyrelsens arbejde lidt lettere mht postomdeling

13-10-2019 Adgang til skur

Der er påsat en ny kodelås på bagsiden af skuret. Der skiftes kode med jævne mellemrum. (månedlig)

Koden oplyses hos Jacob der bor i nr.99. Ring på tlf.22370322 for  lån af trailer eller andet udstyr.

 Juli 2019  . Kloak, rør  og rotter

Vi har et lille problem i Kongshøjparken der berører mange beboere i vores bebyggelse. Kongshøjparken er efterhånden en 50 år gammel bebyggelse og vores kloaksystem er ligeså gammelt. Vores rør kan  være tærede og udætte,det giver adgang for rotter i vores boliger. Det er ikke noget vi vil, og derfor skal dette bekæmpes. Utidssvarende og nedsunkne stikledninger kan give den enkelte og de nærliggende naboere problemer med bekæmpelse af ubudne gæster.

Vi opfordrer derfor alle til at være opmærksom på dette problem.

De kommunale regler er: At det er den enkelte ejer der skal vedligeholde og udbedre og efterse skader, efter den offentlige brønd. DVS. ved det pålægges alle beboere ved vedligehold at efterse alle rør.

Når og hvis problemet skulle opstå henstiller vi til alle kontakter Frederikssund Kommunes skadedyrs afdeling på nr. 47 35 10 00 som er meget behjælpelig med undersøgelser og løsninger.

Venlig hilsen bestyrelsen.

7-08 2019 Rottespærring

Det er et lovkrav at sikre din udluftningsventil i taget mod rotter.

Man kan også montere en rottespærre i kloakken, så kommer de slet ikke ind i dine rør.

 

 Billedet viser hvor der skal monteres en spærring, kontakt din vvs mand og få det lavet.  

 Vedlagt er et billede over kloaknettet i Kongshøjparken.

20.05.2019 Græsslåning

Det skal oplyses i Frederikssund Kommune har ændret sine kriterier for græsslåning, nu slåes der først når græsset er 15 cm mod tidligere 7 cm

09.04.2019 Dokumenter til generalforsamlingen
Her findes indkaldelsen, dagsorden og indkommende forslag. Klik her for at hente dokumenter.

12.02.2019
Formand Steen Hansen har solg huset og er i den forbindelse trådt tilbage som formand for bestyrelsen på gårsdagens bestyrelsesmøde.

Finn Frederiksen er indtrådt som midlertidig formand  frem til generalforsamlingen i april.
Steen bliver siddende i bestyrelsen som menigt medlem frem til generalforsamlingen i april.

22.11.2018
i forbindelse med generalforsamlingen blev der nedsat et beboerudvalg med det formål at komme med forslag til, hvordan "ejerskab" og vedligeholdelsespligt vedrørende vores grønne områder i fremtiden kan håndteres.

Nu offentliggøres et udkast fra udvalget, som kan læse her på siden ved at klikke på nedenstående link.
Klik her for se se udvalgets arbejde.
Hvis der er spørgsmål til arbejdet  eller forslag  kan man kontakte Irene Kofoed Nielsen på e-mail "bestyr3@kongshoejparken.dk".

23.04.2018
Lokalet til generalforsamlingen er optaget i forbindelse med blå mandag.
Derfor er det nye lokale vi har fået tildelt i G-Huset.

16.04.2018
Dukumenter i forbindelse med generalforsamling 2018
Klik her for at se dagsordenen for generalforsamlingen.
Klik her for at se driftsregnskab og budget for næste år.
Klik her for på se regnskabet for vejfonden.
Klik her for at se forslag til ændringer i vedtægterne.

08.12.2017
INDBRUD - igen igen.
På det seneste oplever vi desværre en række indbrud. Seneste her til morgen blev der opdaget et. Gerningsmændene havde skaffet sig adgang gennem havedøren.
Alle opfordrers til at holde øje med, hvad der er foregår og hvem der kommer og går i området.

27.06.2017
I den seneste tid har der været en del aktivitet vedr. rågerne i kirkens træer.
Klik her for at se et lille skrive omkring rågerne