Seneste artikler

Velkommen

Redigeret 27.08.201927.08.2019

Grundejerforeningen er stiftet den 12. maj 1972, og har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder administration af alle fælles anlæg samt vedligeholdelsen af disse, samt bekoste vedligehold og renholdelse af fælles hegn, anlæg, legepladser og stiarealer.

Som formand for grundejerforeningens bestyrelse vil jeg her komme med et par nyttige oplysninger, når du/I er færdig med at male, tapetsere og hænge op.

Ifølge din slutseddel og tinglysningen på ejendommen er du pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.
Hvis du ikke har fået de gældende vedtægter for grundejerforeningen og lokalplanen for området, der påhviler ejendommen fra den forrige ejer eller advokat, kan de læses her på siden.
Da kontingentet til grundejerforeningen ikke, ifølge vedtægterne, er refunderbart skal dette reguleres over refusionsopgørelsen. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Generalforsamlingen afholdes i april.

Du kan altid kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du er i tvivl om noget angående foreningen eller bebyggelsen. Der skal dog gøres opmærksom på at bestyrelsen ikke fungerer som viceværter eller mæglere i tvister.

Rundt om dit hus er der fællesarealer, meget eller lidt. Det påhviler de parceller der grænser op til arealerne at holde disse, så de fremstår vedligeholdt som gårdsplads eller have. Dette gælder også kantstenen langs tilkørselsvejene.
Desuden henstiller bestyrelsen til, at bevoksning langs gangarealer ikke får lov til at brede sig i omfang således, at det besværliggør færdslen på disse.
Om vinteren henstiller bestyrelsen til, at der ikke bliver brugt salt på vore fliser.

Hvis du er hundeejer, henstiller bestyrelsen, at denne skal føres i kort snor i bebyggelsen og ved mosen. Husk posen til hundens efterladenskaber, da bebyggelsen og mosen ikke er udlagt som hundetoilet.

Med disse små facts byder vi dig velkommen i grundejerforeningen Kongshøjparken.

Har du gode forslag til det fremtidige indhold, er du til enhver tid velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Med venlig hilsen

Irene Kofoed Nielsen
Formand


Vis stort kort